شهر زبان انگليسي
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۳۹:۲۴ | نویسنده : سحر حيدري

اين فقط يك آشنايي با ساختار عمده گرامر زبان انگليسي است. در اينجا اجزاي گرامر انگليسي شامل اسم، جنسيت، فعل، قيد، افعال كمكي، صفت و حرف را به شما بطور اجمالي معرفي مي كنيم:

 

  • اسم

جدول صرف اسم در زبان انگليسي (توضيح: اسم در زبان انگليسي كهن، جنسيت داشت. يعني مؤنث، مذكر يا خنثي بود. اسم مذكر، مي‌توانست با قاعده يا بي قاعده باشد)

  • جنسيت اسامي

زبان انگليسي با توجه به ريشه آلماني‌اش در گذشته داراي جنسيت براي اسامي بوده است. اين جنسيت در طول زمان از بين رفته و امروزه تنها تأثير آن بر روي ضماير سوم شخص مفرد (He, She, it) ديده مي‌شود. در زبان انگليسي امروزي جنسيت گرامري تقريباً همه اسامي با جنسيت طبيعي آنها يكسان است، اين يعني وقتي مثلاً دربارهٔ يك مرد صحبت مي‌شود هميشه ضمير مذكر براي اشاره به آن استفاده مي‌شود. البته با توجه به تأثير اندك جنسيت در زبان انگليسي، تقريباً دانستن جنسيت اسامي در اين زبان اهميتي ندارد.

  • فعل

فعل‌ها را از جنبه‌هاي گوناگون مي‌توان طبقه‌بندي كرد ضمن اينكه بعضي فعل‌ها مي‌توانند نقش‌هاي گوناگون و متضادي را بازي كنند (مانند افعال to be و to have). مثلاً مي‌توان افعالي كه صورتهاي صرفي ناقص دارند (مانند اكثر افعال كمكي و افعالي كه براي آب و هوا به كار مي‌روند) را تحت عنوان افعال ناقص در مقابل ساير افعال كه صورتهاي صرفي كامل دارند قرار داد. يا مي‌توان افعالي كه صرفاً جنبه پيوند دهندگي بخش نهاد جمله با قسمت غير فعلي گزاره را دارند (مانند افعال to be(وقتي به عنوان فعل اصلي بيايد) , to become , to seem را تحت عنوان افعال ربطي از ساير افعال كه جنبه كنشي دارند (افعال تام) جدا كرد. يا مي‌توان افعالي كه در جمله صرفاً جنبه نقشي (functional) دارند و براي فراداد مقوله‌هاي دستوري نمود، زمان دستوري، وجهيت يا جهت فعل به كار مي‌روند را با عنوان افعال كمكي از ساير افعال كه به عنوان فعل اصلي يا قاموسي هستند جدا كرد.

  • افعال كمكي

افعال كمكي (auxiliary verbs) در زبان انگليسي، افعالي هستند كه براي سؤالي كردن، منفي كردن، ساختن زمان‌هاي خاص و حالت مجهول به جمله اضافه مي‌شوند. اين افعال عبارتند از be, do, have, will. هر يك از اين افعال ممكن است شكل ساده يا گذشته داشته باشند كه كاربردي مختص به خود دارد.

 

  • افعال كمكي وجهي

افعال مدال (modal verbs) يا افعال كمكي وجهي، شامل افعال can, could, may, might, must, need not, shall/will, should/ought to مي‌شوند. اين افعال توانايي، اجازه، امكان انجام و … را در جمله نشان مي‌دهند. شكل افعال مدال با توجه به زمان جمله تغيير مي‌كند در نتيجه بايد در زمان استفاده از آنها به زمان جمله توجه كرد. اين افعال ساختار و كاربردي متفاوت نسبت به افعال كمكي يا افعال اصلي دارند. در واقع افعال مدال بدون معنا نيستند اما برخي از نقش‌هاي افعال كمكي (مانند منفي كردن يا سؤالي كردن) را ايفا مي‌كنند.

  • قيد

قيد در انگليسي شرايط و نحوه عمل صورت گرفته مي باشد.

  • صفت

صفت كلمه‌اي است كه دربارهٔ اسم توضيحي مي‌دهد و آن را توصيف مي‌كند و معمولاً قبل از اسم مي‌آيد.

  • حرف

حرف بزركتر از فونيم يا صداست و داراي سمبول‌هاي خاص مي‌باشد و در زبان انگلسي ۲۶ حرف موجود است. وبدون شك بي شمار واژه داردامتیاز:
 
بازدید:
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :