شهر زبان انگليسي
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۱:۳۱ | نویسنده : سحر حيدري

يكي از مهم ترين بخش هاي گرامر زبان انگليسي، قواعد صرف زمان (Tenses in English) هستند كه بسياري از زبان آموزان مبتدي و حتي پيشرفته را با مشكل مواجه مي كند.

 

در زبان انگليسي ۱۲ زمان اصلي و چهار زمان فرعي (ولي مهم) وجود دارند.  در برخي موارد، آموزشگاه ها و موسسات اين زمان ها را بر اساس سه بخش زمان گذشته، زمان حال و زمان آينده دسته بندي مي كنند.

ولي تجربه و مطالعات انجام شده در موسسات آموزش زبان انگليسي در كشور هاي مختلف نشان داده است كه يادگيري زمان ها، با دسته بندي زير مي تواند كمك شاياني براي افزايش سرعت يادگيري اين قاعده انگليسي كند.

زمان هاي اصلي (۱۲ تايي)

در دسته اول ۱۲ زمان اصلي داريم به شكل زير:

۱-حال ساده(Simple Present)
۲-حال ساده استمراري(Simple Present Continuous)
۳-گذشته ساده(Simple Past)
۴-گذشته ساده استمراري(Simple Past Continuous)
۵-آينده ساده(Simple Future)
۶-آينده ساده استمراري(Simple Future Continuous)
۷-حال كامل ساده(Present Perfect Simple)
۸-حال كامل استمراري(Present Perfect Continuous)
۹-گذشته كامل ساده(Past Perfect Simple)
۱۰-گذشته كامل استمراري(Past Perfect Continuous)
۱۱-آينده كامل ساده(Future Perfect Simple)
۱۲-آينده كامل استمراري(Future Perfect Continuous)
item6زمان هاي غيراصلي ۴ گانه: در مبحث زمان ها در انگليسي ،مقصود از زمان هاي غيراصلي كه تعداد آنها در انگليسي چهار مورد مي باشد،زمان هايي هستند كه به خودي خود،ساختار تعريف شده و منحصر بفردي ندارند و برگرفته يا تركيبي از زمان هاي اصلي مي باشند.در ادامه و بعد از معرفي زمان هاي اصلي،با ساختار تك تك اين زمان ها نيز آشنا خواهيد شد.ترتيب يادگيري اين چهار زمان نيز بهتر است طبق اولويت بندي زير انجام گيرد:
۱-آينده ساده در گذشته(Simple Future in the past)
۲-آينده ساده استمراري در گذشته(Simple Future Continuous in the past)
۳-آينده كامل ساده در گذشته(Future Perfect Simple in the past)
۴-آينده كامل استمراري در گذشته(Future Perfect Continuous in the past)

قاعده صرف زمان ها در انگليسي

 

قاعده صرف زمان ها در انگليسي

زمان هاي فرعي (۴ تايي)

مقصود از زمان هاي غيراصلي كه تعداد آنها در انگليسي چهار مورد مي باشد،زمان هايي هستند كه به خودي خود،ساختار تعريف شده و منحصر بفردي ندارند و برگرفته يا تركيبي از زمان هاي اصلي مي باشند.در ادامه و بعد از معرفي زمان هاي اصلي،با ساختار تك تك اين زمان ها نيز آشنا خواهيد شد.ترتيب يادگيري اين چهار زمان نيز بهتر است طبق اولويت بندي زير انجام گيرد:

زمان هاي چهارگانه فرعي زبان انگليسي


امتیاز:
 
بازدید:
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :